Select Page

Informàtica fàcil

Ajudem a empreses i/o particulars a fer la seva vida digital més fàcil. Estem especialitats en aportar llum als teus problemes informàtics de manera ràpida i efectiva gràcies a la xarxa de col·laboradors especialitzats en les diferents disciplines digitals.

Principals serveis que oferim

Dintre de la gran diversitat de serveis que es poden oferir en el món digital aquí presentem els que son més habituals. No obstant hi ha molts altres serveis derivats en els que podem donar servei, ajuda o consell.

Projectes

Podem portar projectes des de la definició i anàlisi fins a la finalització del projecte. La finalització del projecte no finalitza en el moment que es fa l’entrega sinó que entenem que tots els projectes tenen vida més enllà del que s’ha definit i pot tenir una continuitat, ja sigui en formació com en mantenimient o noves necessitats que puguin sorgir.

Optimització i manteniment

Entenem que les necessitats de cada empresa o persona requereix de un anàlisi personalitzat ajustant les necessitats tant en prestacions com en preu. Busquem la millor solució a les teves necessitats i oferim els productes que necessita.

Aportem solucions de manteniment per a tenir una màxima eficiencia amb els recursos que té cada empresa o persona.

Urgència

La vida digital s’ha convertit en una necessitat essencial en el dia a dia de les persones i empreses. Sabem que les solucions han de ser ràpides i que no tenen espera en la majoria d’ocasions. Ens ajustem en la mesura del possible a cada casuística.

Principals productes que oferim

Els productes que oferim estàn estretament relacionats amb els serveis que donem. Volem donar la millor qualitat de servei amb el millor producte ofertat.

Projectes web

Dissenyem i allotjem la web que tu necessites. Podem portar projectes des de la definició i anàlisi fins a la finalització del projecte. La finalització del projecte no finalitza en el moment que es fa l’entrega sinó que entenem que tots els projectes tenen vida més enllà del que s’ha definit i pot tenir una continuitat, ja sigui en formació com en mantenimient o noves necessitats que puguin sorgir.

Hardware

Entenem que les necessitats de cada empresa o persona requereix de un anàlisi personalitzat ajustant les necessitats tant en prestacions com en preu. Busquem la millor solució a les teves necessitats i oferim els productes que necessita.

Software a mida

La vida digital s’ha convertit en una necessitat essencial en el dia a dia de les persones i empreses. Sabem que les solucions han de ser ràpides i que no tenen espera en la majoria d’ocasions. Ens ajustem en la mesura del possible a cada casuística.

AJUDA PERSONALITZADA

Estem disponibles …

Estem disponibles segons la necessitat del client. Podem donar suport tan a casa del client com online a distància. Així permet evitar desplaçaments innecessaris i contribuir amb el medi ambient i el temps de cadascú donant un servei més immediat.